sobota, 6 grudnia 2014

Mt 9,35-10,1.6-8

"Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"


Czy chciałbyś aby i dzisiaj był ktoś taki, do kogo byś przyszedł i uleczyłby każdą chorobę i każdą słabość? No co ty! Przecież jest! Czy przychodzę do Jezusa jak chory do lekarza życia? To mój uzdrowiciel. Dzisiaj też Jezus lituje się nad nami. Tylko ta nasza wiara jest taka słaba – niestety. Tak trudno uwierzyć nam, że tak wielki cud może stać się i naszym udziałem. Gdybyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy… Prośmy dziś za tymi, którzy próbują te wiarę w nas rozbudzić, którzy próbują ukazać nam moc Bożą, którzy głoszą Ewangelię królestwa. Prośmy o nowych uczniów, by odpowiedzieli na Boże wezwanie i by uwierzyli jak ogromna moc jest w ich dłoniach i w ich ustach, bo Pan „udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”. Powiedział też: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Jakże marna ta nasza wiara…! 

Pomódl się szczerze: Panie przymnóż nam wiary! A On rychło okaże ci łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.